Skip to content Skip to footer
FORMULARZ ZAMÓWIENIA

Zamów rower

  Imię i nazwisko: *

  Adres e-mail: *

  Telefon kontaktowy: *

  Dzień wydania rowerów: *

  Planowana godzina odbioru rowerów: *

  :

  Miejsce wydania rowerów: *

  Dzień zwrotu rowerów: *

  Planowana godzina zwrotu rowerów: *

  :

  Liczba rowerów do wynajęcia: *

  Liczba rowerów dziecięcych do wynajęcia:

  Liczba fotelików do wynajęcia:

  Liczba kasków do wynajęcia:

  Liczba przyczepek do wynajęcia:

  Forma płatności: *

  gotówka

  Uwagi

  CENNIK WYPOŻYCZALNI ROWERÓW OTTOBIKE


  Rower 3 biegowy damka lub  rower męski (28″):
  15 zł/godzina, 50 zł/dzień

  E-Bike- 140 zł/dzień

  Rower dziecięcy (24″ i 20″):
  15 zł/godzina, 50 zł/dzień

  Osprzęt (tylko w zestawie z rowerem):
  Fotelik 15 zł/dzień
  Przyczepka 15zł/godzina, 50 zł/dzień
  Kask i koszyk bez opłat.
  Dowóz 15zł. (Dowóz dotyczy Półwyspu Helskiego i miasta Władysławowo.)

  RABATY:
  od 3 dni – 10%
  od 6 dni 20%

  Osoba wynajmująca rower i osprzęt jest zobowiązana przedstawić do wglądu dokument tożsamości oraz podpisać umowę najmu wraz z załączonym do niej regulaminem.

  REGULAMIN WYPOŻYCZENIA ROWERÓW

  I Warunki ogólne

  1. Wypożyczalnia rowerów ottobike z siedzibą w Pabianicach przy ul. Wspólnej 18 zwana dalej Wynajmującym wydaje Najemcy sprzęt rowerowy sprawny, wolny od usterek oraz czysty.

  2. Opłata za najem pobierana jest z góry zgodnie z cennikiem.

  3. Najemca może wykorzystywać sprzęt rowerowy zgodnie z jego przeznaczeniem, respektując przy tym obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy ruchu drogowego. Może on korzystać z roweru jedynie na utwardzonych drogach, szlakach i ścieżkach rowerowych. Jazda po plaży jest zabroniona!!!

  II Odpowiedzialność Najemcy

  1. Najemca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu rowerowego wyrządzone przez niego i osoby trzecie, powstałe od momentu podpisania umowy i wydania sprzętu do chwili zwrotu oraz zobowiązany jest pokryć powstałe szkody.

  2. Najemca ponosi odpowiedzialność za kradzież przedmiotu najmu przez osoby trzecie.

  3. W przypadku utraty przez Najemcę przedmiotu najmu Najemca zobowiązany jest do zapłaty Wynajmującemu kwoty brutto:

  opłata za utracony rower – 1500 zł, rower elektryczny – 6000zł, opłata za utracony kask – 100 zł, fotelik – 200 zł, przyczepę – 800 zł, koszyk lub zapięcie – 20 zł.

  4. Najemca użytkując przedmiot najmu czyni to tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność i zobowiązany jest przestrzegać zasad poruszania się po drogach.

  5. Najemca zrzeka się dochodzenia od Wynajmującego wszelkich roszczeń z tytułu wypadków, kolizji jak i poniesionych przez Najemcę szkód lub doznanych obrażeń powstałych w trakcie użytkowania przedmiotu najmu.
  6. Wynajmujący ponosi koszty reperacji uszkodzeń przedmiotu najmu wynikające z normalnej jego eksploatacji.

  7. Zabrania się Najemcy dokonywania napraw sprzętu rowerowego bez woli i wiedzy Wynajmującego. Wynajmujący nie pokrywa kosztów tego typu napraw.

  III Zwrot sprzętu rowerowego

  1. Najemca zobowiązany jest do zwrotu przedmiotu najmu w terminie i miejscu wskazanym w umowie najmu.

  2. Przedłużenie okresu najmu wymaga uprzedniej zgody Wynajmującego.

  3. W przypadku niezwrócenia przedmiotu umowy najmu w terminie Najemca obowiązany jest do zapłaty Wynajmującemu opłaty za najem oraz dodatkowej opłaty w kwocie 50 zł za każdy kolejny rozpoczęty dzień najmu.

  POLITYKA PRYWATNOŚCI

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ottobike Agnieszka Otto ul. Wspólna 18 95-200 Pabianice. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wystawienia umowy najmu bądź faktury oraz w celach księgowych.Dane mogą zostać udostępnione wyłacznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.Przysługuje Pani/Panu  prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawienia bądź usunięcia.Podanie danych jest dobrowolne , jednak niezbędne do wystawienia umowy najmu /faktury.Regulamin polityki prywatności dostępny jest na stronie www.ottobike.pl

  Nasze wypożyczalnie rowerów

  Icon

  OTTOBIKE

  WŁADYSŁAWOWO
  ul. Niepodległości 7
  Icon

  OTTOBIKE

  JASTARNIA
  ul. Rynkowa 3
  Icon

  OTTOBIKE

  HEL
  ul. Wiejska 133
  Icon

  DOWÓZ ROWERÓW

  Po wcześniejszym uzgodnieniu możliwy dowóz rowerów na Półwyspie Helskim i mieście Władysławowo.